Ta det säkra före det osäkra!SafeTrade - direktupphandlingsstödet för offentlig sektor
SafeTrade är Sveriges största leverantörs- och produktdatabas för offentlig sektor. Basen består av uppgifter hämtade direkt ur ett 80-tal kommuners, landstings och statliga myndigheters leverantörsreskontror och ny information tillkommer hela tiden. Informationen uppdateras och kontrolleras kontinuerligt och fylls ständigt med nya uppgifter om leverantörer, produkter och tjänster. Idag innehåller SafeTrade drygt 250 000 leverantörer. Affärsinformation och kontaktuppgifter uppdateras dagligen.


Läs folder »
   
I SafeTrade är det lätt att hitta och kontrollera finna leverantörer
  • En sökbar databas för prekvalificering av leverantörer.

  • Underlättar och effektiviserar inköpsprocessen.

  • Alltid tillgång till aktuell och tillförlitlig leverantörs- och avtalsinformation.

  • Skapa personliga listor över företag som du regelbundet vill bevaka och kontrollera.

  • Avancerad sökning: fritextsökning och/eller användbara sökkriterier.

  • Avgränsa din sökning geografiskt, branschvis och/eller efter särskilda kriterier såsom CPV-kod, SNI-kod m fl.

  • Kreditbevaka kostnadsfritt befintliga leverantörer.

  • Tillgång till komplett kreditupplysning.

  • Gör egna noteringar som - om du vill - kan vara sökbara och synliga för andra i din organisation.

Hitta det du söker snabbt, säkert och enkelt
I SafeTrade är det enkelt att göra egna urval för att få fram en helhetsbild över tänkbara leverantörer. Förutom fritextsökning finns en rad användbara sökkriterier. Gör geografiska avgränsningar, sortera fram leverantörer i en viss bransch, sök på enstaka ord, begrepp, namn, referenser, produkter och tjänster, organisationsnummer, ort, telefonnummer, kommun, egna noteringar och anteckningar mm.
Här finns också möjlighet att söka och kombinera en rad särskilda sökkriterier såsom CPV-koder, SNI-koder, branschkoder mm.


Skapa egna listor för vidare bearbetning
När du funnit det du söker kan resultatet sparas i olika listor för vidare bearbetning såsom bevakning, sändlistor mm. Du väljer om du vill ha listorna för eget bruk eller göra dem tillgängliga för andra användare i din organisation.


SafeTrade innehåller funktioner för kontinuerlig kreditbevakning och/eller komplett kreditupplysning. Det ger dig som köpare möjlighet att redan i ett tidigt skede prekvalificera både nya och befintliga leverantörer.
För att ha fortsatt kontroll kan du skapa egna bevakningslistor. Det ger dig en tidig indikation om eventuella förändringar hos bevakade leverantörer. Det kan till exempel gälla besked om namnändring, bokslut, rating, nya betalningsanmärkningar, styrelse och aktiekapital. Som användare väljer du själv när du vill ta del av informationen.


Dokumentation och egna noteringar
SafeTrade innehåller flera möjligheter att dokumentera information om leverantörer. Personliga noteringar kan sparas per leverantörspost. Du väljer om du vill ha noteringarna för eget bruk eller göra dem tillgängliga och sökbara för andra användare i din organisation.


Avgifter
Det är kostnadsfritt för användare i stat, kommun och landsting att använda SafeTrade.
 


Anmälan
Anmäl dig online »
SafeTrade
S:t Eriksgatan 121 B
113 43 Stockholm
Tel: 08-591 139 40
info@safetrade.se