Till dig som vill presentera ditt företag för offentlig sektor!

Läs mer »

Till dig som vill hitta nya kunder!
Läs mer »Sveriges största leverantörsdatabas för offentlig sektor
SafeTrade är offentlig sektors rikstäckande och gemensamma prekvalificeringssystem och leverantörsdatabas.

För att inköpare och upphandlare ska få en bättre överblick över sina leverantörer har man samlat informationen i den gemensamma leverantörs- och produktdatabasen SafeTrade. Inköpare och beslutsfattare inom stat, kommun och landsting använder systemet för att söka information och göra urval bland leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.
Läs mer- Presentera ditt företag för offentlig sektor
Läs folder »

Presentera dig för offentlig sektor!
I SafeTrade finns Sveriges största databas över leverantörer till offentlig sektor. Det innehåller idag drygt 250 000 företag. Syftet med SafeTrade är att tillhandahålla en mötesplats för att samla och ge information om prekvalificering av leverantörer, vilket sparar tid, resurser och administrativt arbete.

Traditionellt har leverantörer varit tvungna att ge information om sina varor och tjänster till varje enskild kommun, förvaltning eller myndighet. Genom SafeTrade har denna process förenklats. Nu behöver leverantörerna endast förhålla sig till ett gemensamt kvalificeringssystem, där alla leverantörer till den offentliga sektorn deltar.

Basinformationen består av uppgifter hämtade direkt ur ett 80-tal kommuners, landstings och statliga myndigheters leverantörsreskontror och fler tillkommer hela tiden. Databasen uppdateras och kontrolleras kontinuerligt och fylls ständigt med nya uppgifter om leverantörer, produkter och tjänster.


12 000 inköpare söker aktivt i SafeTrade
Över 12 000 inköpare och beslutsfattare i den offentliga sektorn är idag registrerade SafeTrade-användare. Det innebär att kommuner, landsting och statliga myndigheter aktivt använder SafeTrade i samband med både avrop och direktupphandling. Med SafeTrade får beslutsfattarna en aktuell helhetsbild av företagen, de skapar listor över egna leverantörer, gör handslagurval och utför kontroller vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader. De har med andra ord tillgång till ett Internetverktyg och en aktuell och leverantörsdatabas på nätet.


Presentera ditt företag
Som leverantör har du möjlighet att presentera ditt företag närmare för beslutsfattarna i offentlig sektor. Som prekvalificerad leverantör får du ett eget användarkonto som ger dig möjlighet att själv styra över din presentation. Här kan du på ett enkelt och strukturerat sätt lägga in valfri information såsom:
 • Företagspresentation
 • Egen logotyp och länk till hemsidan
 • Kompetens- och produktinformation
 • Kontaktpersoner
 • Referenser
 • Särskilda kriterier som ni uppfyller
Här kan du också samla intyg, produktbeskrivningar, prislistor, certifikat och andra dokument som efterfrågas av köpande myndigheter - enkelt för användarna att själva ladda hem.
Du kan när som helst och på ett enkelt sätt uppdatera valfria uppgifter om ditt företag. All information du lägger in i SafeTrade är sökbar för användarna, både genom kategorisering och fritextsökning.


Ansök om leverantörsmedlemskap
För att bli ett registrerat medlemsföretag i SafeTrade fyller du i formuläret och sänder det till SafeTrades kansli för registrering. Så snart uppgifterna är kontrollerade sänder vi ditt företags inloggningsuppgifter samt information om hur du lägger in dina företagsuppgifter och presentationer i SafeTrade. Du får också ett medlemsbevis som kan användas i marknadsföringssammanhang.

Dina nya kunder hittar du i SafeTrade
 • SafeTrade innehåller kontaktuppgifter till mer än 250 000 företag.

 • Information uppdateras varje dag.

 • Du gör egna urval på bransch, geografi, ekonomisk status med mera.

 • Urvalen exporterar du enkelt till ringlistor via Excelfil *.

 • För större adressurtag eller utskick har du som kund i SafeTrade 15% rabatt på ordinarie priser hos www.nykund.se.

 • Presentera ditt företag för dem som söker nya leverantörer samt för inköparna i stat, kommun och landsting.

* Varje användare kan göra tre urtag om max 50 företag per månad
 


Anmäl dig online » Skriv ut en anmälningstalong som
postas eller faxas till SafeTrades kansli. »
SafeTrade
S:t Eriksgatan 121 B
113 43 Stockholm
Tel: 08-591 139 40
info@safetrade.se