Länkarkiv

Tipsa oss gärna om fler sidor som är intressanta.


Anbud online
Länkar till organisationer som annonserar upphandlingar i hela Sverige
» Anbudspoolen
http://www.anbudspoolen.com/
» E-avrop
Avtalshantering på Internet
http://www.e-avrop.com/
» Fortifikationsverket
http://www.fortv.se/
» Göteborgs Stad
Upphandlingsbolaget
http://uhb.goteborg.se
» Mercell
http://se.mercell.com/
» OPIC
Förenklar upphandling och anbud för offentlig sektor
http://www.opic.com/
» Riksgäldskontoret
http://www.rgk.se/
» SFTI
Upphandling
http://ehandel.skl.se/
» SOI
Sveriges Offentliga Inköpare
http://www.soi.se
» Upphandlingsakuten
http://www.arkitektupphandling.se/

ISO-certifiering
» Swedac
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
http://www.swedac.se/

Varningslistor över Annons & Fakturaskojare
» Svensk handel, Svenskt Näringsliv
VARNINGSLISTA FRÅN SVENSK HANDEL & Svenskt Näringsliv
http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/

Välkommen till KOMMENTUS
» Kommentus hemsida
http://www.kommentus.se/

Övriga länkar
till stöd för din affärsverksamhet
» Fortifikationsverket
http://www.fortv.se/
» Försvarets materialpark
http://www.fmv.se/
» GEA
http://www.gea.nu/
» Kommerskollegium
http://www.kommers.se/
» Konkurrensverket
http://www.kkv.se/
» Lantmäteriet
http://www.lantmateriet.se/
» SFTI
Elektronisk handel i den offentliga sektorn
http://www.svefaktura.se/
» Skatteverket
Skatteverkets hemsida
http://skatteverket.se/
» Sverige Bygger AB
http://www.sverigebygger.nu/